torsdag 19 april 2018

Tillnyktring hos Folksam?


Försäkringsbolaget Folksam påtalar gärna vikten av att cyklister ska ha hjälm och ibland även vadderade kläder, sk odödlighetsjacka. Jag har gett dem berättigad kritik för detta många gånger förut. Det viktiga är ju att cykla, för det är hälsosamt och cyklister lever längre.

Därför blir jag lite paff av att Folksam i en rapport från 2017 om landsvägscykling skriver att anpassning av infrastrukturen tillsammans med autobroms på bilar skulle göra det säkert att cykla på landsvägar. Åtgärderna skulle bli såpass effektiva att bara i en procent av rapporterade dödsfall skulle cykelhjälm varit den enda verksamma åtgärden. Troligen anser Folksam fortfarande att cyklister ska ha hjälm, men att uttryckligen nämna siffran en procent är en stor nyhet då retoriken bland en del hjälmförespråkare brukar vara att hjälm behövs oavsett hur bra övriga åtgärder är.

Om Folksam framöver skulle påtala vikten av att öka hjälmbruket, hur får de i så fall ihop det med att det i 99% av dödsfallen på landsväg finns andra effektiva åtgärder?

Länkar
Merparten av dödsolyckor med cyklister och fotgängare skulle kunna förebyggas. Folksam

Analys av dödsolyckor med fotgängare och cyklister på statligt vägnät (sammanfattning) (PDF)
Analysen visade att 94 % av dödsfallen bland cyklister skulle kunna undvikas med de analyserade vägåtgärder, fordonsåtgärder, cykelhjälm eller en kombination av dessa. 43 % av cyklisterna utan hjälm skulle ha överlevt med den. Detta motsvarade 32 % av alla omkomna cyklister. I nästan samtliga av dessa fall skulle dock andra åtgärder också haft effekt (det vill säga i endast 1 % av fallen var cykelhjälmen den enda relevanta åtgärden).

Folksam ger trygghetsnarkomanin ett ansikte

Ny dräkt ska ge cyklister bättre skydd. SVT

Is cycling dangerous? ITF/OECD

onsdag 22 november 2017

Trafikverket och NTF gillar exoskeletala trafikanterInsekter och bilister har skelettet på utsidan, så kallat exoskelett

Trafikverket har fått nio miljoner att dela ut till frivilliga organisationer för att främja ökad och säker cykling. Över hälften av pengarna gick till NTF, som har en förkärlek till cykelhjälm framför andra åtgärder för säker cykling. Det stärker intrycket att Trafikverket gillar NTF. Den aktuella trafikverksdirektören tycker att mjuk asfalt är ett bra sätt att minska skadorna.

Det har tidigare framkommit att Trafikverket arbetar för att öka hjälmbruket i syfte att bana väg för en lag om cykelhjälm för barn och vuxna. Det sker bland annat genom att ge pengar till NTF och att samverka med försäkringsbolag, landsting och företag. På så vis får allmänheten intrycket att flera olika aktörer ömmar för cykelhjälm, men i själva verket står Trafikverket bakom en stor del av propagandan, även den som sker i andras namn. Detta trots att cykling sparar fler liv än vad hjälmar gör.

Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör, Maria Krafft, nådde en viss ryktbarhet bland cyklister 2012 när hon sa till Sveriges Television att det inte räcker med cykelhjälm. Krafft menade då att cyklister även bör bära vadderade kläder, så kallad odödlighetsjacka.

Maria Krafft fortsatte på denna linje 2015 med att föreslå mjuk asfalt på trottoarer och cykelbanor som ett sätt att förebygga fallolyckor och cyklistskador. Då blir det trögare att cykla, ungefär som att cykla på en sandstrand. Själv tror jag mer på snöröjning och halkbekämpning för att minska skador bland gående och cyklister. Den mjuka asfalten liknar hjälmtvånget genom att den troligen skulle krångla till cyklingen varpå många tar bilen istället.

Men även på barmark är det inte givet att människor trillar så mycket som de gör. Socialstyrelsen rekommenderar att äldre personer tränar balans, kondition och styrka för att minska fallolyckorna. Varför inte låta bilen stå och gå eller cykla för att på så vis träna balans och kondition? Men det där med att prioritera gång och cykel framför bil är inte Trafikverket särskilt bra på. De skrotade exempelvis snabbcykelbanan längs E18 i Stockholm.

Mjuk asfalt och odödlighetsjacka är kanske naturligt om man anser att cykling är farligt i sig. Maria Krafft anser att tvåhjuliga cyklar är instabila till sin natur, men det måste nyanseras. Framhjulet är monterat i en vinkel som gör att cykeln hela tiden rättar upp sig. Det finns flera faktorer som påverkar, och att beskriva fenomenet matematiskt har sysselsatt forskare i decennier. Men denna forskning tycks ha gått Trafikverket förbi.

Men hur är det med att många cyklister får invalidiserande, bestående skador, som Maria Krafft säger? Det måste tas med en stor nypa salt eftersom den statistiken baseras på prognoser som görs när den trafikskadade kommer till sjukhuset. Statistiken bygger alltså inte på faktiska utfall, utan på prognoser. Dessutom måste man tänka på att den motion som fås av cykling motverkar många skador och sjukdomar. Varje år i Sverige får cirka 30 000 personer en stroke/hjärnblödning, vilket är ledande orsaken till funktionshinder bland vuxna. Ett sätt att minska risken att få en stroke är att motionera, till exempel på en cykel.

Sammanfattningsvis finns mycket som tyder på att Trafikverket och NTF delar synen på gående och cyklister som besvärliga varelser som inte passar i den trafikmiljö de förespråkar, då den är anpassad för exoskeletala trafikanter.

Länkar

Nio miljoner till ökad och säker cykling. Trafikverket

Bidrag för ökad och säker cykling. Trafikverket

Folksam och NTF, Trafikverkets marionetter? Velonavia

Argument emot hjälmlag. Erik Sandblom

Ny dräkt ska ge cyklister bättre skydd. SVT

Antalet fallolyckor varierar stort över landet. Socialstyrelsen

Snabbcykelstråket för dyrt – planen skrotas. Stockholm Direkt

Maria Krafft på Youtube om mjuk asfalt och cyklars påstådda instabilitet (vid 25:40, direktlänk)

Bicycle Stability – Everything Works Together. Jan Heine (Med kommentar från en av artikelförfattarna)

An Introduction to Bicycle Geometry and Handling.

Yellow Bicycle Demo, Perturbed stable run. Youtube

Stort mörkertal för cykelolyckor visar ny olycksstatistik. Folksam
"Rapportering från akutsjukhus kombinerat med en riskmetod som värderar risken för medicinsk invaliditet för olika personskador."

Se även mina tidigare artikel i ämnet:
Därför tröttnade jag på NTF. Ecoprofile

söndag 24 september 2017

Minisemester i DanmarkFin cykling från Løkken till Hirtshals

Under min cykelsemester i Danmark hade jag tänkt att undvika internet som omväxling. Det lyckades till största delen och var mycket skönt. Men jag tog ändå med telefonen och det var smidigt att kunna boka hotell och se tidtabeller. Kartor har jag hellre på det regntåliga papper som finns nuförtiden.

Bunkrar från yttre rymden
En liten udda underhållning längs Danmarks västra och norra kust är bunkrarna från andra världskriget. De byggdes i dynerna ovanför stränderna, men har med tiden rutschat ner på stranden. De har rundade kanter för att stå emot explosioner, och ser ut som utomjordiska rymdskepp där de står i konstiga vinklar utspridda på stränderna.
Foto från Atlantikwall.dk

The Eerie, Crumbling Bunkers Of The Nazis' Atlantic Wall. Wired

Cykling
Mellan Frederikshavn och Skagen går nationella cykelrutten nr 5. Där var det cykelbana och väl skyltat hela vägen. På Skagen-Hirtshals-Løkken finns cykelrutt nr. 1. Men där var det mycket grusstigar vilket kanske duger i solsken, men i regnet blev min cykel smutsig och sanden fastnade i kedjan. Lyckligtvis lossnade sanden från kedjan av sig själv efter någon mil på asfalt. Skyltningen var bra och jag behövde inte titta på kartan.

Längs riksväg 55 Løkken - Hjørring var det fin cykelbana hela vägen, 20 km, trots att Cyklistforbundets karta angav att det bara fanns en snutt i Vittrup. Det var påtagligt hur enkelt det är att färdas lite längre avstånd med cykel, om det bara finns en bra cykelbana.

Det går bra att ta med cykel på lokaltågen i norra Jylland, Skagen-Frederikshavn-Hjørring-Hirtshals och omvänt. Även fjärrtågen tar cykel.

Praktiska länkar:

www.1905.dk - Cyklistforbundets postorder med vattentåliga cykelkartor mm.
www.rejseplanen.dk - alla tåg, bussar och färjor i Danmark. Kryssruta för att ta med cykel.
www.stenaline.se - färjor till Danmark mm.
www.trivago.se - hotellbokning

måndag 10 juli 2017

Bilister dör mest

Idag berättar Sveriges radio att cyklister är mest utsatta i trafiken. Fler cyklister än bilister hamnar på sjukhusen.

Men det är såklart inte hela sanningen, och det är en myt att cykling skulle vara farligt. När man tittar på antal omkomna är det bilister som dör mest. Cyklister hamnar på tredje plats efter bilister, motorcyklister och gående. Vidare bör man ta hänsyn till hur mycket folk färdas med olika färdsätt. Räknar man omkomna per kilometer är cykling lika säkert som att gå.

Men den viktigaste detaljen tycker jag är att cyklister lever längre. När vi arbetar för färre olyckor måste vi tänka på att man faktiskt räddar ännu fler liv genom att öka cyklingen.
Klicka för större

Säkerheten för cyklister har inte hängt med i nollvisionen. P4 Östergötland

Vägtrafikskador 2016. PDF. Trafikanalys

torsdag 1 juni 2017

Ministern besöker Scania under riksdagens cykeldebattInfrastrukturminister Anna Johansson lever i sin egen värld

Idag är det debatt om nationella cykelstrategin i riksdagen. Men infrastrukturministern är inte där, utan hälsar på lastbilstillverkaren Scania. Hon kollar på VR-grejer.

Efteråt kanske hon hjälper Scania att bygga lastbilar där chauffören inte ser vid högersväng? Sådana som gör att cyklister mister livet.

Riksdagen: Debatt om förslag 1 juni 2017. Betänkande: Cykelfrågor

https://twitter.com/ninalundstrom/status/870272224573435905

https://twitter.com/ScaniaSverige/status/870322087357026304

Chaufförer måste kunna se när de svänger. Cykelfrämjandet i ETC

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Regeringskansliet

onsdag 3 maj 2017

NTF: Hjälmen viktigare än farten

Sedan 2012 gör NTF hastighetsmätningar på 69 platser i Sverige. Men tyngdpunkten i NTF:s mätningar ligger inte på hastighet utan hjälmar. Cykel- och mopedhjälmsanvändningen mäts i landets samtliga 290 kommuner. Cyklisternas hjälmbruk mäts alltså fyra gånger så mycket som bilisternas fart.

Den prioriteringen är dubbelt bakvänd. Det är ju viktigare att förebygga att krockarna sker än att försöka lindra dem med en hjälm. Lägre fart ger större reaktionstid och större möjlighet att undvika krockar.

Det andra bakvända är den etiska aspekten som handlar om vem som skadas. Cyklister utgör knappast någon fara för andra. En bilist som kör för fort är däremot farlig både för sig själv och andra.

Men är det inte viktigt minska skallskadorna? Jo, men det är inte bara cyklister som får skador mot huvudet. I en VTI-rapport konstateras att bilister får fler vårddygn för skador mot huvudet än vad cyklister får.Och ni har väl inte glömt att cyklister lever längre. Senast i april kom en studie som visade att cyklister har lägre dödlighet. Så kanske borde man mäta cyklingen istället för hjälmbruket? Ju fler som cyklar, desto fler liv kan räddas!

Mätningar cykel- och mopedhjälm. NTF

Hastighetsmätningar. NTF

Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik. VTI

Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer, and mortality: prospective cohort study. Celis-Morales et al. British Medical Journal 2017

torsdag 20 april 2017

OECD: Utforma korsningar med omsorg

De flesta rekommendationerna i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa är allmänt hållna, men den sista handlar om hur cykelbanor ska dras genom korsningar:

Recommendation 18: Authorities must critically examine bicycle facility junction design and deploy known safety-improving measures to decrease crash risks.

På en cykelbana som dras genom en korsning som även trafikeras av motortrafik blir det såklart blandtrafik. Ett sätt att minska konflikter är att bygga en egen bana för högersvängande cyklister. Man kan också ge cykelbanan en avvikande färg, men det knepet bör användas sparsamt, enligt rapporten.

Jaha, det var den sista rekommendationen! Titta gärna i rapporten om det är något särskilt du tänker på, för den är nyanserad och rättfram.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien